برچسب: اس ام اس فلسفی

اس ام اس فلسفی و زیبا

اس ام اس فلسفی و زیبا

[ad_1] سایت فیس اس ام اس ناشنوا باش وقتی همه از محال بودن آرزوهایت سخن می گویند … ************* تا دهان بسته نشود ، دل باز نمی شود و تا عبدالله نشوی ، عندالله...