آرشیو ماهانه: اسفند ۱۳۹۴

اس ام اس فاصله ها 0

اس ام اس فاصله ها

سایت فیس اس ام اس تو و فاصله با هم یکی شدید من و پاهام به رسیدن نا امید کاش می شد می رسیدم تا می دیدم تو و فاصله به هم چیا می...

اس ام اس های نیش دار 0

اس ام اس های نیش دار

سایت فیس اس ام اس فکر می کردم سیاهی چشمانت پر از رمز و راز عاشقی است زهی خیال باطل مرموز را چه به تمجید ********************** خــــدایـــــا هیـــــچ تنهـــــایــــی رو اونقـــــدر تنهـــــا نکــن کــه...