آرشیو ماهانه: آذر ۱۳۹۴

اس ام اس جملات آناتول فرانس

اس ام اس جملات آناتول فرانس

[ad_1] سایت فیس اس ام اس هرگز به احساساتی که در برخورد اول با کسی پیدا می کنید نسنجیده اعتماد نکنید ***************** هرگز کتابی به کسی امانت ندهید چون به شما برگردانده نمی شود...