کی‌روش: کره حتی مرا هم به دویدن واداشت/ برای اولین‌بار از یک بازیکن پیراهن گرفتم

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید