کنایه ژنرال به عادل فردوسی‌پور و برنامه ۹۰

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید