کره شمالی: رئیس جمهور آمریکا «پیرمرد دیوانه» است

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید