پایگاه صهیونیستی: ترامپ به آل سعود چراغ سبز نشان داده است

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید