وزیر خارجه آلمان: جنگ در کره بیش از جنگ جهانی دوم تلفات خواهد داشت

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید