مقامات اردنی با بازگشت کادر دیپلماتیک رژیم صهیونیستی به امان مخالفت کردند

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید