عکس و روایت مهراوه شریفی نیا از روزهای پر حسرت کودکی اش

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید