عكسي از آتش سوزي در پاساژی در اهواز

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید