ظریف: اظهارات هیلی ناشی از بی‌اطلاعی او از متن برجام است

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید