طرح استیضاح ترامپ رسما به کنگره ارائه شد

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید