رامین رضاییان و قولی که به علی کریمی داده

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید