حمایت لاوروف از تصمیمات امیر قطر

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید