تماس تلفنی «اردوغان» با «ترزا می» درباره عملیات تروریستی لندن

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید