تصویب کمک ۷۰۰میلیون دلاری آمریکا به پاکستان پس از تهدیدهای ترامپ!

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید