بیانیه تاریخی نخست وزیر عراق درباره آزادی موصل

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید