این زن یکی دیگر از رقبای انتخاباتی پوتین است + عکس

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید