اعتراف مرکل به اختلاف نظرهای شدید با ترامپ در نشست "جی ۷"

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید