اردن از سرنگونی یک هواپیمای شناسایی در نزدیکی مرز سوریه خبر داد

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید